Нова серия вендузи от Vuototecnica с по-висока производителност